CENGA VILE

,, Cenga Vile" Turistički kompleks  - Velika Aleja br. 14 - 16 Ilidza - Sarajevo

------------------- TEL: 033 542 069 ---------------------------------

Wellcome to ,, Cenga Vile" Turistički kompleks  - Velika Aleja Ilidza - Sarajevo